Groepenindeling en lesmethode

De groepen worden bij Z&PC Rotterdam ingedeeld naar aanleiding van de vaardigheden en vorderingen van u of uw kind. Iedereen zonder zwemervaring begint in het ondiepe instructiebad. Naarmate de vaardigheden toenemen zal u of u kind ‘doorschuiven’ naar een dieper stuk in het bad. Als u of uw kind veilig genoeg wordt geacht gaat u in het diepe bad ‘proefzwemmen’. Gaat dit goed dan gaat de zwemles vanaf dan in het diepe bad plaatsvinden. We noemen het dan ‘oefenen voor diploma A’. Na het behalen van het diploma A schuift u door naar oefenen voor diploma B, etc.

 

In het instructiebad beginnen we zonder drijfmiddelen.
Het belangrijkste van het leren zwemmen leren we hier: het watergewend worden en drijven op buik en rug.
Het is een onderdeel dat niet voor iedereen makkelijk is, en daarom soms wel eens lang kan duren.  Laat u hierdoor niet misleiden: er wordt hier hard gewerkt!
Het is een onderdeel van het zwemmen dat vaak onderschat wordt door ouders, omdat het langer kan duren dan gehoopt. Maar dit is dé belangrijkste voorwaarde om te kunnen beginnen met de zwemslagen.

De lessen zijn er op gericht zo spoedig mogelijk vooruit te gaan. Wij volgen de les-methodes van de KNZB, waarbij veiligheid en plezier hebben in het zwemmen voorop staan. We leren in het instructiebad/half ondiepe de volgende slagen aan: beginners borstcrawl en rugcrawl, enkelvoudige rugslag en schoolslag. Ook wordt er veel tijd besteedt aan oriëntatie onder water.
In het diepe worden deze technieken verbeterd en qua conditie verder uitgebouwd. Ook worden in het diepe andere vaardigheden geoefend, zoals duiken, hoekduik etc.

Per persoon verschilt de snelheid waarmee vorderingen gemaakt worden natuurlijk. Zwemmen aanleren is een behoorlijk  ingewikkeld proces waarbij veel mototische vaardigheden nodig zijn. De ene persoon zal de zwemtechniek zich dus sneller eigen maken dan de ander. Maar laat u hierdoor niet ontmoedigen! Iedereen kan leren zwemmen! Het is een heerlijke sport die niet alleen lichamelijk zeer gezond en leuk is om te doen, maar bovendien u ook nog eens in veiligheid kan brengen. Super toch?!

13-09-2014 | LES_groepen | 289