U bent lid, dus u doet mee!

Z&PC Rotterdam is een vereniging die uitsluitend draait met en door vrijwilligers.
Iedereen die u te woord staat, die les geeft, die de administratie verzorgt, enzovoorts, die doet dit gratis en voor de vereniging, dus voor u!

 

Daarom kan de contributie laag blijven en betaalt u bijna de helft minder voor de zwemles dan bij een particuliere zwemlesinstantie. Dat vindt u fijn, ook daarom wilt u graag lid worden. Wij willen dat ook graag zo houden, maar daar staat wel iets tegenover…
Als u of uw kind komt leszwemmen bij ons, bent u automatisch dus ook lid van de vereniging.  En verwachten wij u iets terug van u: uw medewerking, uw hulp!

 

Dit kan in allerlei vormen zijn: u kunt meehelpen bij de receptie, in de zwemzaal als meeloop-ouder naar de toiletten, met opruimen of aan de badrand*.
U kunt ook misschien wel meewerken bij bijvoorbeeld de administratie van de vereniging.  Kortom, er zijn genoeg taken te vervullen om Z&PC Rotterdam draaiende te houden. Het hoeft echt niet iedere week, maar zonder ieders hulp kunnen we niet blijven bestaan. Dus u kunt aangeven wat u wilt doen om te helpen op het inschrijfformulier en/of bij de badleider van de afdeling.

 

*Als u mee het water in gaat of aan de badrand helpt als assistent krijgt u daar begeleiding in en in een later stadium een opleiding.

13-09-2014 | LES_lid | 290