Gedragsregels

Gedragsregels

 

Iedereen wil graag met plezier de zwemsport blijven beoefenen, elkaar met respect behandelen en ongewenst gedrag in en rond het zwembad voorkomen. Daarom maken wij bij Z&PC Rotterdam de volgende afspraken met elkaar.
Algemeen

 

 • Respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen de vereniging.

 • De vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers.

 • Keur geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af.

 • Wees zuinig op de vereniging en de accommodatie.

 • Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

 

Sporters

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.

 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.

 • Spreek teamgenoten en tegenstanders aan op hun gedrag. • Blijf reflecteren op je gedrag in het zwembad.

 • Zorg dat de tegenstander en het publiek zich kunnen spiegelen aan goed gedrag.

 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter/official/ jury op een sportieve manier.

 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor dat in de zwemsport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen.

 

Ouders en verzorgers

 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.

 • Coach uw kind alleen positief; u bent zijn/haar grootste supporter.

 • Bemoei u niet met het optreden van de scheidsrechter en de trainers/coaches/begeleiders.

 • Draag de zwemvereniging positief uit en spreek anderen zo nodig aan op negatief gedrag.

 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek wangedrag tijdens zwemactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

 • Erken de waarden en het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

 

Trainers en coaches/begeleiders

 • Geef een goed voorbeeld aan spelers, ouders en toeschouwers

 • Leer sporters te sporten op een positieve manier door sporters te waarderen en te belonen.

 • Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels.

 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren.

 • Winnen is slechts een onderdeel van de zwemsport. Verliezen trouwens ook.

 • Spreek sporters aan op ongewenst gedrag en bestraf zo nodig op een passende wijze.  Rapporteer ongeregeldheden aan het (jeugd)bestuur of de desbetreffende commissie

 • Zie erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met materialen en de accommodatie

 • Ontwikkel respect voor de vaardigheid van andere sporters en voor de beslissing van de scheidsrechter.

 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

 

Scheidsrechters/Officials/Jury

 • Zorg ervoor dat goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit/jureert.

 • Fluit/jureer vol overtuiging en durf consequent te fluiten/jureren.

 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

 • Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.

 

Bestuurders

 • Schep voorwaarden voor een aantrekkelijk zwemsportklimaat binnen uw vereniging

 • Zorg voor veiligheid in en rondom het zwembad, dat maakt een veilige sportomgeving

 • Bevorder het aantal gediplomeerde trainers, coaches, begeleiders en overige kaderleden

 • Stimuleer trainings- en voorlichtingsprogramma’s over sportiviteit en respect

 • Benoem een dag van de sportiviteit en respect, het thema sportiviteit en respect staat binnen de vereniging op die dag centraal.

 • Ook u bent een voorbeeld voor velen binnen uw vereniging
09-12-2015 | Gedragsregels | 349
AllUnited

Clubnieuws

Agenda

Er zijn geen agenda punten de komende 21 dagen. Volledige agenda