Contributies

Z&PC Rotterdam kent één basiscontributie voor iedereen en aanvullend verschillende contributies voor diverse activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van alle contributiesoorten. Als u twijfelt over welke contributie op u van toepassing is neem dan contact op met de ledenadministratie.

 

De kosten per soort lidmaatschap (per 1 juli 2019):

 

Basislidmaatschap:

 

Voor alle leden van Z&PC Rotterdam.

 

Contributiesoort Per jaar      Per halfjaar             Toelichting
Basislidmaatschap  € 60,00   € 30,00 Uitgezonderd zijn ereleden, leden van verdienste en kaderleden

 

Waterpolo:

 

Voor alle leden van Z&PC Rotterdam die deelnemen aan waterpolo.

 

Contributiesoort Per jaar Per kwartaal Toelichting
Jeugdlidmaatschap tot 12 jaar € 222,00 € 55,50 Op 1 januari nog geen 12 jaar of ouder
Jeugdlidmaatschap tot 16 jaar € 306,00 € 76,50 Op 1 januari nog geen 16 jaar of ouder
Seniorlidmaatschap vanaf 16 jaar € 375,00 € 93,75 Op 1 januari 16 jaar of ouder
Erelidmaatschap € 213,00 € 53,25 Voor ereleden en leden van verdienste
Ragnarlidmaatschap1 € 213,00 € 53,25 Studerend aan een universiteit/hogeschool en lid van Ragnar
Trainingslidmaatschap2 € 291,00 € 72,75 Alleen trainen en geen competitie (vanaf 16 jaar)

1: Vraag dit aan via de ledenadministratie middels een uittreksel van universiteit of hogeschool; tevens checken we je lidmaatschap bij Ragnar;
2: Vraag dit aan via de ledenadministratie (gaat dan in per volgende kwartaal).

 

Wedstrijdzwemmen:

 

Voor alle leden van Z&PC Rotterdam die deelnemen aan wedstrijdzwemmen.

 

Contributiesoort Per jaar Per kwartaal Toelichting
Jeugdlidmaatschap tot 12 jaar € 222,00 € 55,50 Op 1 januari nog geen 12 jaar of ouder
Jeugdlidmaatschap tot 16 jaar1 € 306,00 € 76,50 Op 1 januari nog geen 16 jaar of ouder
Seniorlidmaatschap vanaf 16 jaar1 € 375,00 € 93,75 Op 1 januari 16 jaar of ouder
Trainingslidmaatschap tot 16 jaar2 € 231,00 € 57,75 Alleen trainen en geen wedstrijden (leeftijd 12 t/m 15 jaar)
Trainingslidmaatschap senioren2 € 291,00 € 72,75 Alleen trainen en geen wedstrijden (vanaf 16 jaar)

1: Overgangsperiode voor leden die voor 1 juli 2019 al lid waren; die betalen tot 1 januari 2020 het trainingslidmaatschap;
2: Vraag dit aan via de ledenadministratie (gaat dan in per volgende kwartaal). 

 

Elementair:

 

Voor alle leden van Z&PC Rotterdam die deelnemen aan zwemles.

 

Contributiesoort Per jaar Per kwartaal Toelichting
Jeugdlidmaatschap zwemvaardigheid tot 16 jaar € 204,00 € 51,00 Op 1 januari nog geen 16 jaar of ouder
Jeugdlidmaatschap aangepaste zwemles tot 16 jaar € 240,00 € 60,00 Op 1 januari nog geen 16 jaar of ouder
Seniorlidmaatschap vanaf 16 jaar1 € 213,00 € 53,25 Op 1 januari 16 jaar of ouder

 

 Recreatief:

 

Voor alle leden van Z&PC Rotterdam die deelnemen aan recreatief zwemmen.

 

Contributiesoort Per jaar Per kwartaal Toelichting
Seniorlidmaatschap vanaf 16 jaar1 € 147,00 € 36,75 Op 1 januari 16 jaar of ouder; uitgezonderd zijn ereleden en leden van verdienste

 

Overige bepalingen:

 

  • Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 15,00 bij hun eerste factuur.
  • Nieuwe leden betalen altijd € 30,00 basislidmaatschap voor het halfjaar waarin ze instromen. De contributie van de activiteit wordt naar rato vanaf de maand dat men lid wordt berekend. Daarbij wordt vanaf de 16e van de maand naar boven afgerond en daaronder naar beneden. Als iemand op 16 september lid wordt, dan betaalt deze persoon dus € 30,00 basislidmaatschap voor 2e helft van het jaar én contributie voor de betreffende activiteit voor de maanden oktober tot en met december.
  • Opzeggen kan tweemaal per jaar met een maand opzegtermijn. Opzegging per 1 juli moet dus vóór 1 juni binnen zijn. Opzegging per 1 januari moet vóór 1 december binnen zijn.
  • Voor leden van elementair en recreatief gelden nog twee opzegmomenten. Opzegging per 1 april moet vóór 1 maart binnen zijn. Opzegging per 1 oktober moet vóór 1 september binnen zijn. Leden elementair en recreatief die per 1 april of 1 oktober opzeggen blijven de volledige basiscontributie van het desbetreffende halfjaar verschuldigd.
  • Leden die aan meerdere activiteiten deelnemen (bijvoorbeeld waterpolo en wedstrijdzwemmen) krijgen op de contributie voor deze activiteiten 30% korting.
  • Gezinnen van 3 of meer personen van één woonadres kunnen in aanmerking komen voor een gezinskorting van 25% op de contributie van de activiteit(en) bij het 3e en volgende gezinslid.

 

Donateurs zijn geen lid van Z&PC Rotterdam en betalen een eigen bijdrage van minimaal € 40,00 per jaar.

 

Declaraties:

Voor hen die iets te declareren hebben gelieve het declaratieformulier invullen en te sturen naar:

Z&PC Rotterdam

T.a.v. Penningmeester

Postbus 28213

3003 KE  Rotterdam

 

Uitschrijven

Uitschrijven kan twee maal per jaar, vóór 1 juni of voor 1 december, alleen bij de ledenadministratie door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@zpc-rotterdam.nl.

Postadres:

Z&PC Rotterdam
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 28213
3003 KE Rotterdam

 

 

 

Voor alle financiële vragen kunt u onze penningmeester een e-mail sturen: penningmeester@zpc-rotterdam.nl

 

 


04-07-2014 | ALG_contributie | 265
AllUnited

Clubnieuws

Agenda

Er zijn geen agenda punten de komende 21 dagen. Volledige agenda