Gedrag binnen Z&PC Rotterdam

Wij tonen RESPECT, FATSOEN, SPORTIVITEIT EN BEHULPZAAMHEID!

 

Binnen Z&PC Rotterdam gaan wij op een bepaalde manier met elkaar om. Respect, fatsoen, sportiviiteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden voor onze vereniging. Wij willen een veiilig klimaat bieden voor iedereen die bij de vereniging betrokken is en iedere vorm van grensoverschreidend gedrag voorkomen. Vanuit het bestuur zijn de volgende gedragsregels opgesteld.

 

Wij verwachten van iedereen die bij de vereniging betrokken is kennis te nemen van deze regels en hiernaar te handen.

 

Mochten er onverhoop zaken gebeuren die niet passen binnen de gedragsregels kan er contact met het bestuur gezocht worden. Wanneer er zaken zijn die mogelijk beter anders besproken kunnen worden kan er ten alle tijde contact opgenomen worden met de vertrouwenspersonen binnen de vereniging.

 

 

02-09-2015 | Alg_Gedrag | 340
AllUnited

Clubnieuws

Deze pagina bevat geen artikelen.

Agenda

Er zijn geen agenda punten de komende 21 dagen. Volledige agenda